Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Đỗ Đức Anh

Do Duc Anh

Đỗ Đức Anh

Trợ Lý Pháp Luật

Contacts

+84 (24) 3974 8230
ducanh.do@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Trước khi gia nhập Phuoc & Partner, Đức Anh đã có thời gian đảm nhiệm vị trí chuyên viên tư vấn luật tại một văn phòng luật tại Hà Nội (01 năm) và tại InvestConsult Group (gần 03 năm). Sau thời gian làm việc đó, Đức Anh đã tích lũy được một số kiến thức và kỹ năng hành nghề cần thiết liên quan tới các lĩnh vực như: Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Tư vấn lao động, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Hỗ trợ đàm phán, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và tranh tụng.

Vào tháng 9, 2016, Đức Anh gia nhập Phuoc & Partner với định hướng trở thành một luật sư chuyên nghiệp.

Đào tạo

  • Cử nhân luật, Chuyên ngành luật kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
  • Chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, Học viện Tư pháp, Hà Nội
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp

 

Gia nhập đoàn luật sư

  • Thành viên của Đoàn Luật Sư Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt