Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Dương Tiếng Thu

Duong Tien Thu

Dương Tiếng Thu

Luật Sư Thành Viên
+84 (28) 3744 9977
thu.duong@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners vào tháng 9 năm 2010, Luật sư Thu từng là Luật sư Tư vấn tại Chi nhánh của Công ty Luật Gide Loyrette Nouel Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 9 năm 2008, Thu là Luật sư cấp cao của Công ty Luật Vision & Associates. Trước đó, từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 4 năm 2003, Luật sư Thu là Tư vấn Pháp lý cho Công ty Tư vấn Luật H&M Consulting. Luật sư Thu cũng đã làm việc như một Giám đốc Pháp lý cho Công ty Diageo Việt Nam trong suốt 06 tháng để cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nội bộ đồng thời tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp này.

Gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chuyên nghiệp, Luật sư Thu đã trợ giúp các công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, M&A – mua bán & sáp nhập, chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, thương mại.

Đặc biệt, Luật sư Thu có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động và việc làm. Luật sư Thu đã tư vấn về các vấn đề pháp lý khác nhau liên quan đến lĩnh vực công đoàn, lao động và việc làm, bao gồm việc tuẩn thủ pháp luật lao động của Việt Nam, lao động nước ngoài tại Việt Nam, các chính sách và thực tiễn về việc làm; cơ cấu nguồn lao động; vấn đề ảnh hưởng tới lao động và việc làm trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; vấn đề thuê mướn, cho thuê lại lao động, và sa thải. Luật sư Thu đã tư vấn, và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quản lý người lao động thêm hiệu quả, cung cấp giải pháp pháp lý và thực tiễn cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khi người lao động có vấn đề; tư vấn, lập phương án và hỗ trợ các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh khác nhau thực hiện quy trình thay đổi cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến hàng trăm người lao động.

Luật sư Thu cũng tư vấn thường xuyên về các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trực tiếp huấn luyện về pháp luật lao động và việc làm cho các công ty danh tiếng tại Việt Nam.

Luật sư Thu có nhiều bài thuyết trình tại các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sự do Liên đoàn luật sư Việt Nam và Bộ tư pháp tổ chức; Luật sư Thu cũng là diễn giả tại nhiều hội thảo về pháp luật lao động của Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam.

Đào Tạo

  • 2003: Chứng chỉ đào tạo Luật sư, Viện Tư pháp
  • 2001: Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành Viên Đoàn Luật Sư

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt