Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hồ Thị Trâm

Hồ Thị Trâm

Luật sư
+84 (28) 3744 9977
tram.ho@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Đã từng làm việc cho một số Công ty tại Hà Nội chuyên về tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực dân sự và thương mại. Đã đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.

Gia nhập P&P với mong muốn trở thành luật sư chuyên nghiệp.

Đào Tạo

  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội, 2009.
  •  Thạc sỹ luật, Đại học Luật Hà Nội, 2012.
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư, 2013.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt.