Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hồ Thị Trâm

Hồ Thị Trâm

Trợ Lý Pháp Luật

Contacts

+84 (28) 3744 9977
tram.ho@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

  • Đã từng làm việc cho một số Công ty tại Hà Nội chuyên về tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực dân sự và thương mại. Đã đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.
  • Gia nhập P&P với mong muốn trở thành luật sư chuyên nghiệp

Đào Tạo

  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội, 2009
  •  Thạc sỹ luật, Đại học Luật Hà Nội, 2012
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư, 2013

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt