Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hoàng Phước

Hoàng Phước

Luật Sư

Contacts

+84 (28) 3744 9977
phuoc.hoang@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Trường đại học Luật TP.HCM, năm 2012;
  • Tốt nghiệp Khóa đào tạo kỹ năng hành nghề Luật sư, Học viện Tư pháp, năm 2013.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt