Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hoàng Phước

Hoàng Phước

Cộng sự
+84 (28) 3744 9977
phuoc.hoang@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Trường đại học Luật TP.HCM, năm 2012;
  • Tốt nghiệp Khóa đào tạo kỹ năng hành nghề Luật sư, Học viện Tư pháp, năm 2013.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt