Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Lê Quang Vy

Le Quang Vy

Lê Quang Vy

Luật Sư Thành Viên
+84 (28) 3744 9977
vy.le@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Luật sư Lê Quang Vy nguyên là chuyên viên Phòng Tổ chức Chính quyền, Ủy ban Nhân dân Quận 3, phụ trách lĩnh vực xây dựng chính quyền phường và công tác cải cách hành chính. Giảng viên thỉnh giảng Quyền tác giả & Quyền liên quan trong Luật Sở hữu Trí tuệ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Trường Đại học Hoa Sen. Hiện luật sư Lê Quang Vy phụ trách lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ, tư vấn pháp luật ngành công nghệ giải trí.

Ông từng là Luật sư sáng lập của công ty Luật VLT Lawyers. Vào tháng 7/2016, VLT Lawyers chính thức sáp nhập với Phuoc & Partners. Hiện tại, Luật sư Lê Quang Vy tập trung tư vấn về dịch vụ quyền sở hữu trí tuệtranh tụng dân sự.

Đào Tạo

  • Cử nhân khoa học ngành luật, trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh·

Thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Đoàn Luật Sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội viên hội nhạc sĩ Việt Nam

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt