Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Lương Văn Lý

Lương Văn Lý

Thành Viên
+84 (28) 3744 9977
ly.luong@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Ông Lương Văn Lý từng là giảng viên Công pháp Quốc tế của Khoa luật trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1977 đến 1979, Ông Lương Văn Lý công tác tại Vụ Luật pháp Quốc tế, Bộ Ngoại Giao, Hà Nội; Ông là viên chức lãnh sự từ năm 1979 đến 1992 và là Trưởng phòng Thông tin – Báo chí tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh từ 1992 đến 1994. Từ năm 1994 đến 2001, ông là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, cơ quan của Bộ Ngoại Giao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2001 đến 2007, ông làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách đầu tư nước ngoài và các dự án ODA và với cương vị này, ông được nhiều nhà đầu tư nước ngoài biết đến như là một trong những người quảng bá tích cực và hiệu quả cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lương Văn Lý là thành viên tư vấn cho Công ty luật VLT Lawyers. Tháng 7/2016, VLT Lawyers chính thức sáp nhập với Phuoc & Partners. Hiện tại, Ông Lương Văn Lý tập trung phụ trách mảng tư vấn về giáo dục, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đào tạo

  • Cử nhân luật, trường Đại học Geneva
  • Thạc sĩ Viện Cao học Quốc tế học, Geneva, Thụy Sĩ

Thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Quỹ hạ tầng Vinacapital

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt