Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Mai Đình Cường

Mai Đình Cường

Dịch Thuật Viên

Contacts

+84 (28) 3744 9977
cuong.mai@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Cường đã hành nghề biên dịch từ năm 2007 với vai trò là dịch giả cho các ấn phẩm trong lĩnh vực tài chính và thương mại, đồng thời cũng là một kỹ sư kiêm phiên dịch cho nhà máy xi-măng FICO Tây Ninh.

Mãi đến năm 2012, để được tham gia vào thị trường biên dịch chuyên nghiệp, Cường đã đăng ký và hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh vào năm 2014. Từ thời điểm này Cường làm biên dịch cho một số công ty về cơ khí và là cộng tác viên của nhiều công ty dịch thuật lớn tại Việt Nam.

Giây phút quan trọng đến khi Cường quyết định gia nhập P&P vào đầu năm 2016 với vai trò biên dịch viên pháp lý. Đây là cơ hội tuyệt để Cường hòa nhập với môi trường pháp lý và phát triển nghề biên dịch. Cường nhìn nhận biên dịch là một niềm đam mê cũng như sự nghiệp cả đời.

Đào Tạo

  • Cử Nhân Anh Văn, Đại Học Mở TP.HCM
  • Kỹ sư Vật liệu, Đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt