Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Ngô Thị Diễm

Ngo Thi Diem

Ngô Thị Diễm

Luật Sư
+84 (28) 3744 9977
diem.ngo@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Luật sư Ngô Thị Diễm có gần 5 năm kinh nghiệm hành nghề luật trong việc cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các công ty trong nước và đa quốc gia trong các lĩnh vực liên quan đến các vấn để về vốn và mua bán & sáp nhập (M&A), tái cơ cấu doanh nghiệp, thương mại, quản trị doanh nghiệp và lao động & việc làm, cô Diễm đã đạt được những kỹ năng thực tế đáng kể và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp lý như trên. Ngoài ra, cô cũng tham gia vào nhiều giao dịch IPO ở thị trường chứng khoán nước ngoài và các giao dịch M&A xuyên biên giới khác nhau.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế- Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2011), chuyên ngành: Luật dân sự;
    Khóa luận tốt nghiệp: Thực thi quyền tác giả âm nhạc thông qua cơ chế quản lý tập thể quyền tại Việt Nam.
  • Luật sư Diễm nhận Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ tư pháp cấp, 2016.
  • Luật sư Diễm nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế-Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt