Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Kim Như

Nguyễn Kim Như

Luật sư
+84 (24) 3974 8230
nhu.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu sử

Bà Nguyễn Kim Như tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật, Đại Học Quốc Gia TP.HCM, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế. Bà Như từng có thời gian làm chuyên viên bộ phận pháp chế của một công ty cho thuê tài chính nước ngoài.

Năm 2011, bà Như làm việc tại Công ty Luật TNHH Việt Long Thăng (VLT Lawyers), vị trí trợ lý pháp lý. Năm 2014, bà trở thành Luật sư của VLT Lawyers, bộ phận Đầu tư-Thương mại. Trong quá trình làm việc của mình, bà Như đã có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm tư vấn hoạt động doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, giáo dục, tranh chấp nội bộ công ty, hợp đồng, vv…

Vào tháng 7/2016, VLT Lawyers chính thức sáp nhập với Phuoc & Partners.

Kinh nghiệm nổi bật:

  • Cung cấp ý kiến pháp lý, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp hội đồng quản trị một trường đại học
  • Cung cấp ý kiến pháp lý, tư vấn pháp lý đàm phán tái cấu trúc cảng container
  • Cung cấp ý kiến pháp lý, tư vấn pháp lý Hợp đồng BOT một tuyến đường

Đào tạo

  • 2014 Chứng chỉ hành nghề luật sư
  • 2010 Cử nhân luật trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG Tp.HCM, chuyên ngành: Luật thương mại quốc tế
  • Luận văn: Hoàn thiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thành viên Đoàn luật sư Tp.HCM