Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Hồng Hiên

Nguyễn Thị Hồng Hiên

Chuyên viên pháp lý
+84 (24) 3974 8230
hien.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Kể từ tháng Tư 2012, Hiên bắt đầu công việc tại InvestConsult Group. Trong thời gian 02 năm làm việc tại đây, Hiên đã tích lũy một số kiến thức, kỹ năng thực tế trong một số lĩnh vực pháp luật chuyên ngành như: Tư vấn lao động, Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn đầu tư nước ngoài và tranh tụng.

Tháng 04 năm 2014, Hiên gia nhập Phuoc & Partner với vị trí Trợ lý pháp luật.

Đầu tháng 7/ 2018, Hội đồng luật sư thành viên của Phuoc & Partners đã có quyết định đề bạt cô Nguyễn Thị Hồng Hiên, Trợ lý pháp luật lên vị trí Luật sư làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Đào Tạo

  • 2012: Cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh Tế.
  • 2013: Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt.