Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Hồng Hiên

Nguyen Thi Hong Hien

Nguyễn Thị Hồng Hiên

Trợ Lý Pháp Luật

Contacts

+84 (24) 3974 8230
hien.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

  • Kể từ tháng Tư 2012, Hiên bắt đầu công việc tại InvestConsult Group. Trong thời gian 02 năm làm việc tại đây, Hiên đã tích lũy một số kiến thức, kỹ năng thực tế trong một số lĩnh vực pháp luật chuyên ngành như: Tư vấn lao động, Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn đầu tư nước ngoài và tranh tụng.
  • Tháng 04 năm 2014, Hiên gia nhập Phuoc & Partner với vị trí Trợ lý pháp luật.

Đào Tạo

  • 2012: Cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh Tế
  • 2013: Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt