Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Mỹ An

Nguyen Thi My An

Nguyễn Thị Mỹ An

Trợ Lý Pháp Luật
+84 (28) 3744 9977
an.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Bắt đầu thực tập tại một công ty luật từ năm thứ ba đại học và sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ An tiếp tục làm việc tại công ty với mảng chuyên môn chính là tư vấn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Mỹ An cũng tư vấn trong các lĩnh vực về thuế, lao động và có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước.

Từ năm 2016, Mỹ An tham gia khóa học đào tạo hành nghề Luật sư tại Học viện tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 4 năm 2016, Mỹ An chính thức gia nhập Phuoc & Partners với vị trí Trợ lý pháp luật.

Đào Tạo

  • Năm 2015: Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo Chất lượng cao.

Thành Viên Đoàn Luật Sư

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Việt