Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Nga

Nguyen Thi Nga

Nguyễn Thị Nga

Trợ lý pháp luật
+84 (24) 3974 8230
nga.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Nga bắt đầu công việc là Trợ lý pháp luật tại một công ty Luật nhỏ vào năm 2014. Vào đầu năm 2015, Nga tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp của mình tại InvestConsult Group. Cô ấy đã tích lũy được những kinh nghiệm đa dạng ở các lĩnh vực như: đầu tư, lao động, bảo hiểm và thuế cho các Khách hàng trong và ngoài nước.

Với định hướng tập trung phát triển sự nghiệp và trở thành một Luật sư tư vấn chuyên nghiệp, Nga đã quyết định gia nhập Phuoc & Partners vào tháng 9/2016 với vị trí là Trợ lý pháp luật.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật kinh tế tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Cử nhân Anh văn – Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt.