Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Nguyen Thi Uyen Thanh

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Trợ Lý Pháp Luật
+84 (28) 3744 9977
uyenthanh.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Thanh tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật quốc tế tại Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Thanh đã có cơ hội làm việc tại Phòng lí lịch tư pháp – Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh, Công ty Luật ANT và chính thức tham gia vào đội ngũ luật sư, nhân viên của Phuoc & Partners vào năm 2016.

Thanh phát triển chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các lao động, thuế, thương mại, doanh nghiệp,  vấn nội bộ.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ luật sư 2017.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt.