Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Nguyen Thi Uyen Thanh

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Trợ Lý Pháp Luật
+84 (28) 3744 9977
uyenthanh.nguyen@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Thanh đã có cơ hội làm việc 06 tháng tại Phòng lí lịch tư pháp – Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh và 08 tháng tại Công ty Luật ANT. Trong khoảng thời gian làm việc tại ANT, Thanh đã có cơ hội hỗ trợ các luật sư trong nhiều lĩnh vực pháp lý như doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thuế, hôn nhân và gia đình.

Với mong muốn phát triển sự nghiệp tại một hãng luật lớn và trở thành một luật sư chuyên nghiệp, Thanh quyết định gia nhập Phước & Partner.

Đào Tạo

  • Cử nhân luật, Lớp AUF – Đại học Luật TP.HCM

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt