Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Phạm Thị Thuỳ Dương

Pham Thi Thuy Duong

Phạm Thị Thuỳ Dương

Luật Sư
+84 (28) 3744 9977
duong.pham@phuoc-partners.com

Liên Hệ Với Tôi

Tiểu Sử

Dương đã có 06 tháng làm việc tại một công ty luật địa phương trước khi gia nhập Phuoc & Partners như một thực tập sinh trong 03 tháng. Sau khi hoàn tất khóa thực tập tại Phuoc & Partners, Dương đã quyết định tiếp tục làm việc tại Phuoc & Partners. Với vai trò là một trợ lý pháp luật, Dương đã trợ giúp các luật sư của P&P các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thương mại, lao động và tranh tụng.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt