Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Bản tin nội bộ - Số thứ 07| 2016

Bản tin nội bộ – Số thứ 07| 2016

Những tháng đầu năm 2016 – Khởi đầu cho một năm tràn đầy năng lượng trong công việc và những hoạt động hết sức tiêu biểu thúc đẩy sự phát triển bền vững của Phuoc & Partners.

Phuoc & Partners tiếp tục phát hành Bản tin Nội bộ số thứ 07, bản tin ghi nhận những tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động hội thảo chuyên đề, hướng nghiệp cho sinh viên, huấn luyện nội bộ, phát hành sách và những hoạt động dã ngoại bổ ích và lý thú khác.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa vừa qua đã góp phần tạo dựng sự liên kết chặt chẽ tinh thần làm việc và cũng cố kỹ năng chuyên môn của các luật sư nhằm hoàn thành tốt nhất những kỳ vọng mà Hội đồng Partners đã vạch ra trong sáu tháng đầu năm 2016.

Để xem toàn bộ bản tin nội bộ, vui lòng nhấp vào chữ DOWNLOAD bên dưới,

DOWNLOAD