Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Bản Tin Pháp Luật Tháng 07/2015

Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Danh Công và Trợ lý Phan Thị Hằng và với tiêu đề “Luật phá sản 2014: Quản tài viên – Anh là ai?”. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích quy định mới của Luật Phá sản về chế định Quản tài viên và những bất cập của quy định này. Bài viết qua đó đã đặt ra những câu hỏi và những thách thức về mặt thực tiễn áp dụng quy định này trong thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Trong Phần II, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin pháp lý đáng chú ý như sau:

  1. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
  2. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
  3. Hướng dẫn về tiền lương

Như thường lệ, phần cuối của Bản tin là danh sách chọn lọc các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tháng để Quý Khách Hàng tham khảo.

Chúng tôi hy vọng Bản Tin Pháp Luật này sẽ có ích cho Quý Khách Hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc bên dưới.

Để đọc toàn bộ Bản tin, vui lòng nhấn vào chữ DOWNLOAD dưới đây.

DOWNLOAD