Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Bản Tin Pháp Luật Tháng 12/2017

Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của luật sư Nguyễn Vân Quỳnh có tiêu đề: “Thuế suất nào áp dụng cho nhà đầu tư ngoại?”. Trong bài viết này, tác giả đã đặt vấn đề về thuế suất và cách tính thuế nhà thầu áp dụng cho các nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đã đầu tư vào quỹ đầu tư mua bán chứng khoán. Theo tác giả, nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu của mình khi giải thể quỹ thành viên bởi các hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương trong khi đã có quy định pháp luật tương ứng. Thông qua bài viết, tác giả cho rằng hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương hiện nay về cách tính thuế nhà thầu đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài khi giải thể quỹ thành viên là chưa hợp lý và chưa đúng bản chất của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Trong Phần II, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin pháp lý đáng chú ý như sau:

  1. Sửa đổi quy định về thuế GTGT và thuế TNDN
  2. Siết chặt hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
  3. Diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, như thường lệ, phần cuối của Bản tin là danh sách chọn lọc các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tháng 12/2017 để Quý Khách Hàng tham khảo.

Chúng tôi hy vọng Bản Tin Pháp Luật này sẽ có ích cho Quý Khách Hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc bên dưới.

Để đọc toàn bộ Bản tin, vui lòng nhấn vào chữ DOWNLOAD dưới đây,

DOWNLOAD