Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Bộ Phận Hành Chính

Phuoc & Partners có một đội ngũ nhân viên hành chính gồm gần 10 nhân viên (gồm các nhân viên hành chính và kế toán) chịu trách nhiệm trong các công việc hành chính văn phòng, kế toán tài chính để đảm bảo các công việc hành chính được thực hiện hiệu quả, góp phần hỗ trợ cho bộ phận luật sư và cùng nhau mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Select information below to search lawyer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Enter lawyer information bellow to search below.

Sorry! Your search do not match any Attorneys. Please try again