Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hồ Minh Tâm

Hồ Minh Tâm

Nhân viên giao nhận

Liên Hệ

tam.ho@phuoc-partners.com

Ông Tâm gia nhập Phuoc & Partners từ năm 2006 với vị trí nhân viên giao nhận văn thư. Với kinh nghiệm và hiểu biết về đường sá trong thành phố, ông đã góp phần vào việc giao nhận hồ sơ tài liệu đầy đủ theo yêu cầu, đảm bảo tính kịp thời, đúng thời hạn của hồ sơ, tài liệu phục vụ các công việc liên quan.