Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thiên Tư

Nguyễn Thiên Tư

Dịch Thuật Viên
tu.nguyen@phuoc-partners.com

Tiểu Sử

Ông Tư đã hành nghề biên phiên dịch từ năm 1989. Lúc đầu, Tư khởi sự công việc phiên dịch với tất cả các loại chứng từ, tài liệu trong lĩnh vực ngoại thương và thương mại.

Mãi đến năm 2005, nhằm làm phong phú kinh nghiệm , Tư đã nhận việc biên dịch cho Dự Án Cải Tạo Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (Gói Thầu 10) do Tổng Công Ty Xây Dựng Trung Quốc thực hiện. Qua cơ hội này, anh đã có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng với các bài dịch về các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, các biện pháp thi công và các văn bản pháp lý liên quan.

Giây phút quan trọng đến khi Tư quyết định gia nhập P&P vào đầu năm 2007 với vai trò biên dịch viên pháp lý. Đây là cơ hội tuyệt vời anh cần phải thích nghi để hòa nhập với môi trường pháp lý và phát triển nghề biên dịch. Tư nhìn nhận mình hiện đang hạnh phúc với công việc biên dịch pháp lý và cho rằng mình được sinh ra để cười và khóc với ngôn ngữ tiếng Anh này suốt cuộc đời.

Đào Tạo

  • Cử Nhân Anh Văn, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM
  • Tốt nghiệp trường Pháp Văn IDÉCAF; bằng C Pháp Văn; bằng DELF

Thành Viên Đoàn Luật Sư

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt