Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Quản lý hành chính
thutrang.nguyen@phuoc-partners.com

Năm 2007, Trang gia nhập P&P với vai trò trợ lý hành chánh. Trang chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị báo cáo định kỳ gửi các cơ quan nhà nước, cập nhật và quản lý hệ thống thông tin khách hàng, xem xét hợp đồng với các nhà cung cấp nhằm bảo đảm trang thiết bị và máy móc hoạt động ổn định; cũng như quản lý hệ thống chính sách nội bộ của công ty và và kết hợp quyền lợi của nhân viên một cách thỏa đáng. Bên cạnh đó, Trang còn hỗ trợ các luật sư trong một số công việc của khách hàng. Trang tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.