Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Cục Công tác phía Nam – Bộ tư pháp đã tổ chức một lớp bồi dưỡng vào ngày 22/9/2017

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có điều kiện tiếp cận nhanh chóng, kịp thời những quy định mới của pháp luật, Cục Công tác phía Nam – Bộ tư pháp đã tổ chức một lớp bồi dưỡng với chuyên đề : “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và pháp luật về các chính sách, chế độ mới của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành”’, được tổ chức vào ngày 22/9/2017.

Chương trình còn có sự góp mặt của Luật sư Dương Tiếng Thu và Luật sư Ngô Thị Diễm – luật sư của Phuoc & Partners, đảm nhiệm vai trò diễn giả chính và trình bày những nội dung quan trọng về các văn bản, chính sách mới ban hành về pháp luật lao động liên quan đến doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý. Luật sư Dương Tiếng Thu và Luật sư Ngô Thị Diễm cũng chia sẽ các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực pháp luật lao động, việc làm và giải đáp các tình huống vướng mắc thực tiễn và đề ra hướng giải quyết kịp thời.

Đây là một hoạt động thường niên rất hữu ích và đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức hướng đến các đối tượng như : lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, Trưởng các phòng, ban và cán bộ pháp chế các doanh nghiệp, cán bộ hành chính nhân sự doanh nghiệp, đại diện công đoàn người lao động tại khu vực phía nam.