Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Các chiến lược Thực tế áp dụng trong Khủng Hoảng Kinh Tế

Practical Economic Crisis Strategies)

Các chiến lược Thực tế áp dụng trong Khủng Hoảng Kinh Tế

Tiết kiệm chi phí lao động gần đây được một số người sử dụng lao động sử dụng như một trong những phương thức quản lý giúp doanh nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, phương thức này có thể gây ra những rủi ro về mặt pháp lý.

Nhận thấy vấn đề này, Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Luật sư sáng lập công ty P&P sẽ tham gia diễn thuyết về bối cảnh pháp lý của việc tiết kiệm chi phí lao động trong buổi Hội thảo & Đào tạo do Irving tổ chức sắp tới. Bài diễn thuyết của Luật sư Phước bao gồm các nội dung sau đây:
–         Chi phí làm ngoài giờ
–         Trợ cấp cho người lao động có thể bị cắt giảm theo luật hay hợp đồng được không?
–         Quy định nào áp dụng cho các khoản tiền thưởng và tiền khuyên khích?
–         Hợp đồng Lao động tập thể và tiền thưởng cho người lao động
–         Bảo hiểm xã hội
–         10 lời khuyên tiết kiệm chi phí lao động