Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Các dịch vụ về hôn nhân & gia đình

Các Vụ Việc Dân Sự - Các dịch vụ về hôn nhân & gia đình

Khi một vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến gia đình, vấn đề đó phải được xử lý cẩn trọng. Tại Phuoc & Partner, các luật sư của chúng tôi hiểu rằng các vấn đề pháp luật về gia đình phải được xử lý một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của những cá nhân có liên quan. Vì các vấn đề pháp luật về gia đình có liên quan đến các mối quan hệ gia đình, những tình huống này có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất, và các bên liên quan có thể phải mất một khoảng thời gian khó khăn để tự giải quyết những vấn đề đó. Các luật sư chuyên về pháp luật về gia đình ở chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình mà bạn đang phải đương đầu.
Có một số vấn đề pháp lý gắn liền với các mối quan hệ gia đình, bao gồm:
  • Ly hôn
  • Giám hộ con
  • Nuôi con
  • Những vấn đề Phức tạp về Tài chính
  • Tiền Cấp dưỡng cho vợ
  • Quyền Thăm viếng
  • Tư cách làm cha
  • Nhận Con nuôi
  • Phân chia Tài sản