Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Cho Thuê

Bất Động Sản - Cho Thuê

Các luật sư hành nghề về Bất động sản của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng để xử lý cơ cấu tài chính của những vụ cho thuê văn phòng và thương mại phức tạp trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả việc bán/thuê lại.