Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Công Ty Luật về Giải Quyết Tranh Chấp của Năm tại Việt Nam

Vietnamese Dispute Resolution Law Firm 2012 - Phuoc & Partners

Vietnamese Dispute Resolution Law Firm 2012 – Phuoc & Partners

Acquisition International (AI) là tạp chí định kỳ được xuất bản bởi công ty AI Global Media, nhà xuất bản chuyên cung cấp tin tức và báo cáo tài chính doanh nghiệp. AI làm việc cùng với các nhà phân tích hàng đầu để đảm bảo các thông số và phân tích luôn chính xác và được cập nhật nhất. Tạp chí này là công cụ quan trọng cho các Giám đốc điều hành, những người đang nghiên cứu thị trường để xây dựng một đội ngũ nhân lực thích hợp cho quá trình mua bán doanh nghiệp của họ trong tương lai. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các phương tiện hoàn hảo cho các cố vấn và các nhà hoạch định để chia sẻ kinh nghiệm và những thách thức từ các giao dịch mua bán sáp nhập trước đây cho các giao dịch trong tương lai.

Giải thưởng 2013 Legal 100 của Acquisition International đã chọn Phước & Partners (P&P) là Công ty Luật về Giải quyết Tranh chấp và Bất Động Sản của Năm tại Việt Nam. Đặc biệt, P&P còn là một trong bảy công ty luật duy nhất ở Việt Nam có mặt tại giải thưởng này.

Để biết thông tin về luật sư Đinh Quang Thuận, vui lòng bấm vào đây.

Để biết thông tin về Acquisition International magazine, vui lòng bấm vào đây.