Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Công Ty Tiêu Biểu Của Việt Nam Năm 2018| Asian-mena Counsel & In-House Community

Kết quả khảo sát thường niên của Asian-mena Counsel & In-House Community năm 2018 đã tiếp tục bầu chọn Phuoc & Partners là Công ty luật tiêu biểu của năm 2018.

Theo ghi nhận của tổ chức In-House Community, đã có 2.376 luật sư nội bộ và người mua dịch vụ pháp lý tại 14 khu vực pháp lý đánh giá và đề xuất công ty đã phục vụ họ tốt nhất trong một loạt các lĩnh vực hành nghề và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

Hơn 20.000 cố vấn nội bộ đủ điều kiện và người mua dịch vụ pháp lý đã được mời tham gia khảo sát trực tiếp trong khi tham dự một trong các sự kiện Hội nghị Cộng đồng và Hội nghị Nội bộ hàng năm của tổ chức In-House Community trên toàn khu vực (ít nhất 2.500 cố vấn nội bộ tham dự một trong 18 sự kiện Cộng đồng nội bộ mỗi năm) hoặc thông qua quy trình trực tuyến có kiểm soát.