Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Đánh Giá Chi Tiết

Vui lòng cung cấp ý kiến của bạn về chất lượng dịch vụ của Phước & Partners

Vui lòng điền thông tin như sau:


Hoàn toàn hài lòngHài lòngKhá hài lòngKhông hài lòng

Đánh giá chi tiết: (Tương ứng 1-5 sao)

1*: Rất tốt; 2*: Tốt; 3* Bình thường; 4* Hơi kém; 5* Rất kém

1. Địa điểm văn phòng:

[Total: 33    Average: 4/5]

2. Chất lượng dịch vụ:

[Total: 33    Average: 4/5]

3. Cơ sở hạ tầng:

[Total: 33    Average: 4/5]

4. Tính chuyên nghiệp:

[Total: 33    Average: 4/5]

5. Thời hạn hoàn thành công việc:

[Total: 33    Average: 4/5]