Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Danh hiệu Công ty luật được đánh giá cao năm 2018|Asialaw Profiles

Asialaw Profiles phiên bản 2018 với tên gọi “Sự hướng dẫn tới những công ty Luật nội địa hàng đầu ở Châu Á – Thái Bình Dương” đã chọn Phuoc & Partners là “Công ty lut được đánh giá cao ti lĩnh vc pháp lý Doanh nghip và Mua bán & sáp nhp” (Highly recommended law firm for Corporate/ M&A).