Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Danh hiệu| Người sử dụng lao động được lựa chọn 2019

Phuoc & Partners một lần nữa được Tạp chí chuyên ngành luật Asian Legal Business bầu chọn danh hiệu “Người sử dụng lao động được lựa chọn” trong số các công ty luật tốt nhất tại Việt Nam.  Đây là lần thứ 3 mà Phuoc & Partners nhận được giải này (hai lần trước là vào các năm 2015 & 2017).

Giải thưởng này mang một thông điệp mạnh mẽ đến đội ngũ nhân viên hiện tại và những nhân viên mới sắp sửa gia nhập Phuoc & Partners, các khách hàng, đối tác và nhà cung cấp rằng Phuoc & Partners là một đối tác tin cậy trên còn đường thành công trong nghề nghiệp và kinh doanh của họ.