Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Dịch vụ Dịch Thuật Văn Bản Pháp Lý

Dịch Thuật Văn Bản Pháp Lý - Dịch vụ
Dịch vụ dịch thuật văn bản luật của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: 
  • Hợp đồng pháp lý
  • Tài liệu về các vụ án hình sự/dân sự/thương mại
  • Giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và ly dị
  • Công chứng
  • Bằng sàng chế và thương hiệu
  • Sở hữu trí tuệ