Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Dịch vụ thư ký công ty

Đầu Tư Vào Việt Nam - Dịch vụ thư ký công ty
Đội ngũ của chúng tôi dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn phong phú về doanh nghiệp và thương mại để cung cấp dịch vụ thư ký toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm việc tư vấn và quản lý những nghĩa vụ tuân thủ pháp luât và quản trị doanh nghiệp trên một cơ sở liên tục. Chúng tôi cung cấp những giải pháp hữu ích và hiệu quả để giải quyết những nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau từ những công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức cho đến những doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu kinh doanh, và những loại hình kinh doanh được thành lập cho các mục đích đặc biệt. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm: