Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

World Justice Project - Rule of Law Index® 2014

The World Justice Project 2014

Dự án Công lý Thế giới – The World Justice Project ® 2014

Trong Báo cáo Chỉ số Thượng tôn Pháp luật 2014 vừa qua, luật sư Nguyễn Gia Huy Chương của Phước & Partners đã vinh hạnh được nhắc đến trong danh sách những chuyên gia đã đóng góp cho sự hoàn thiện của bài báo cáo thường niên này. Được thực hiện bởi Dự án Công lý Thế giới – The World Justice Project (WJP) là một tổ chức đa ngành độc lập hoạt động nhằm nâng cao pháp quyền trên toàn thế giới. Những cộng đồng có nền kinh tế phát triển bền vững, chính phủ có trách nhiệm và tôn trọng các quyền cơ bản sẽ được pháp quyền cung cấp nền tảng về cơ hội và sự công bằng.

Hoạt động của tổ chức nhằm liên kết các lãnh đạo và công dân trên toàn cầu cũng như tất cả các ngành hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy pháp quyền, khuyến khích chính phủ cải cách, phát triển các chương trình thực tế cộng đồng, và nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng nền tảng của pháp quyền.

Nhiệm vụ của tổ chức Dự án Công lý Thế giới là dẫn dắt sự nỗ lực đa ngành của toàn cầu nhằm tăng cường pháp quyền vì sự phát triển của những cộng  đồng thức thời và bình đẳng. Pháp quyền đưa người dân và cộng đồng đến sự thịnh vượng. Chế độ pháp quyền hiệu quả sẽ giảm thiểu tham nhũng, cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao giáo dục, đẩy lùi nạn đói, bảo vệ họ khỏi những bất công và những mối nguy hiểm lớn hay nhỏ. Dự án Công lý Thế giới là một trong những nguồn lực hàng đầu của thế giới về tầm quan trọng của pháp quyền.