Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

FBNC: Giảm thiểu rủi ro của Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

FBNC: Giảm thiểu rủi ro của Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Vừa qua, Luật sư Trần Thanh Tùng của Phuoc & Partners đã tiếp tục được Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh mời đóng góp ý kiến chuyên môn trong Bản tin của kênh truyền hình FBNC về việc giảm thiểu rủi ro của Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai từ trước tới nay vẫn luôn là một vấn đề nóng vì tiềm ẩn rủi ro cao trong nhiều vấn đề. Trong tình hình đó, từ ngày 1/7 năm nay, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật nhà ở sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực, với khá nhiều những thay đổi trong những quy định mới về việc mua bán, thế chấp loại hình nhà ở này.

Luật sư Trần Thanh Tùng của Phuoc & Partners được Chuyên mục Bản tin FBNC mời phỏng vấn về tác động của hai bộ Luật sửa đổi này đối với mua bán và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Trong lần thứ hai hợp tác với FNBC, Luật sư Tùng đã nêu ra những thay đổi mới trong hai bộ luật sửa đổi đồng thời phân tích tác động của sự thay đổi đó trong việc giảm rủi ro này.