Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

FBNC: Quản lý kinh doanh hóa chất: Chỉ vận động tiểu thương thôi là chưa đủ

FBNC: Quản lý kinh doanh hóa chất: Chỉ vận động tiểu thương thôi là chưa đủ

Ngày 10/10/2016 vừa qua, Ông Lương Văn Lý – luật sư thành viên của P&P được Kênh truyền hình FBNC (Finance Business News Corporation) mời phỏng vấn về chủ đề “Quản lý kinh doanh hóa chất: Chỉ vận động tiểu thương thôi là chưa đủ” phát sóng trên kênh FBNC ngày 10/10/2016.

Xoay quanh chủ đề nói trên, Ông Lý đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến những quy định của Luật hóa chất năm 2007, các Nghị định 108/2008, 26/2011 và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác. Ông Lý cho rằng trước hết pháp luật hiện hành về quản lý việc kinh doanh hóa chất cần được nghiêm chỉnh thực hiện; bên cạnh đó, chính quyền cần có những chính sách và giải pháp hỗ trợ kịp thời, minh bạch và hợp lý đối với những người đủ điều kiện luật định để kinh doanh hóa chất.

Với vốn kinh nghiệm thực tiễn phong phú và kiến thức chuyên môn vững chắc, bài phóng sự là một ý kiến thiết thực đóng góp vào cuộc thảo luận hiện nay vể việc di dời địa điểm chợ hóa chất Kim Biên.