Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Điều khoản và Điều kiện chung

Các điều khoản và điều kiện chung của Phuoc & Partners áp dụng cho bất kỳ dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nào được chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Các Điều khoản và Điều kiện Chung này thay thế  cho bất kỳ điều khoản chung nào của khách hàng, nếu không được thỏa thuận khác bằng văn bản với khách hàng trong một công việc cụ thể. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ pháp lý được ký kết với khách hàng, thì hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ pháp lý sẽ được ưu tiên áp dụng.

Để đọc phiên bản mới nhất của Điều khoản & Điều kiện Chung của chúng tôi, vui lòng nhấp vào ĐÂY