Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng của học thuyết này trong pháp luật liên minh Châu Âu và pháp luật Việt Nam

Một bài viết của Luật sư Phan Ngọc Tâm có tiêu đề: “Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng của học thuyết này trong pháp luật liên minh Châu Âu và pháp luật Việt Nam, được đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tháng 12/2011.

Xem Chi Tiết