Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Trong các lĩnh vực pháp lý thì lĩnh vực pháp lý nào là lĩnh vực thế mạnh của Phuoc & Partners so với các công ty luật khác?

Với vị trí là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là cá nhân và tổ chức ở toàn bộ các lĩnh vực pháp lý hiện có tại Việt Nam. Tuy nhiên, thế mạnh chủ yếu của chúng tôi là trong lĩnh vực thuế, lao động và việc làm, đầu tư, bất động sản, mua bán và sáp nhập, hàng hải và vận tải biển, giải quyết tranh chấp tại tòa và trọng tài, sở hữu trí tuệ, thu hồi nợ.