Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Phuoc & Partners có mua các giấy phép sử dụng cần thiết cho các phần mềm chạy trong văn phòng không (ví dụ như phần mềm Microsoft office, phần mềm kế toán, phần mềm văn bản pháp lý v.v.)?

Là một công ty luật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chúng tôi luôn đặt trọng tâm lên sự tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung và luật sở hữu trí tuệ nói riêng lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi đều mua các giấy phép cần thiết cho các phần mềm văn phòng đang được chúng tôi sử dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy tại Việt Nam.