Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Mức phí theo giờ của Phuoc & Partners hiện nay là bao nhiêu? Các mức phí theo giờ này có thường xuyên bị thay đổi không?

Mức phí theo giờ hiện tại của đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Partners như sau:

VNĐUSD
Luật sư thành viên9,100,000400
Luật sư hợp tác cao cấp6,825,000300
Luật sư5,678,500250
Trợ lý luật sư4,095,000180
Phiên dịch viên910,000/ trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 1240

Chúng tôi thường thay đổi mức tính phí theo giờ vào ngày 01/01 hàng năm và thông báo trước cho khách hàng bằng văn bản ít nhất bảy (07) ngày trước khi áp dụng. Sự thay đổi (nếu có) sẽ dựa vào mức lạm phát của đồng tiền Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội và nhu cầu dịch vụ pháp lý trong khu vực dân doanh. Việc thay đổi được áp dụng thống nhất không chỉ cho các khách hàng mới mà còn cho các khách hàng hiện tại đang sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi.