Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Hội Đồng Luật Sư Thành Viên

Phuoc & Partners có một đội ngũ Quản lý tận tâm, chịu trách nhiệm theo dõi sát sao các công việc hoạt động hàng ngày của công ty. Cấu trúc nội bộ duy nhất này đòi hỏi rất ít ủy ban được thành lập và cho phép các luật sư của Phuoc & Partners tập trung vào công việc mà họ làm tốt nhất – là nghành nghề luật. Điều này cho phép công ty của chúng tôi có sự phản hồi nhanh chóng và làm việc hiệu quả hơn ở mọi cấp độ. Đội ngũ Quản lý của Phuoc & Partners, đứng đầu là Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương, bao gồm những chuyên gia có kinh nghiệm và là những người bảo đảm cho công ty hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả.

Select information below to search lawyer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Enter lawyer information bellow to search below.

Nguyễn Hữu Phước

Luật Sư Sáng Lập
Tiểu Sử Luật sư Phước thành lập Văn phòng luật sư...
Read Profile
Nguyen Gia Huy Chuong

Nguyễn Gia Huy Chương

Luật Sư Điều Hành
Tiểu Sử Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương có hơn 15...
Read Profile
Dinh Quang Thuan

Đinh Quang Thuận

Thành Viên
Tiểu Sử Ông Thuận có 13 năm kinh nghiệm làm việc...
Read Profile

Trần Thanh Tùng

Luật Sư Thành Viên
Tiểu Sử Luật Sư Trần Thanh Tùng bắt đầu thực ngành...
Read Profile
Nguyen Duc Hieu

Nguyễn Đức Hiếu

Partner
Tiểu Sử Luật sư Nguyễn Đức Hiếu có trên 15 năm...
Read Profile

Lương Văn Lý

Thành Viên
Tiểu Sử Ông Lương Văn Lý từng là giảng viên Công...
Read Profile
Le Quang Vy

Lê Quang Vy

Partner
Tiểu Sử Luật sư Lê Quang Vy nguyên là chuyên viên...
Read Profile