Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Huân chương và bằng khen tuyên dương Phước và các cộng sự thực hiện tốt nghĩa vụ thuế 2012

Vừa qua chi cục thuế quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen và huân chương chứng nhận Công ty Luật TNHH Phuoc & Partners – 1 trong các Công ty Luật hàng đầu Việt Nam – đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2012.

Medal and Merit certificate of performing well in the 2012 tax obligations - Phuoc & Partners

Medal and Merit certificate of performing well in the 2012 tax obligations – Phuoc & Partners

Trong quá trình hoạt động, Phuoc & Partners luôn ý thức được trách nhiệm của mình với khách hàng, đồng nghiệp, cộng đồng, và với nhà nước. Chính vì nhận thức đó công ty luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công ty với ngân sách nhà nước một cách tự giác, tích cực và xem đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm phát triển bền vững trong tình hình hiện nay.

Medal and Merit certificate of performing well in the 2012 tax obligations - Phuoc & Partners

Medal and Merit certificate of performing well in the 2012 tax obligations – Phuoc & Partners