Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Khi người trí thức lựa chọn

Ngày 28/4/2017, tờ tạp chí “Người đô thị”, đã có bài phỏng vấn ông Lương Văn Lý – thành viên của Phuoc & Partners với tiêu đề: “Khi người trí thức lựa chọn”; số 60 (5/2017).

Xem Chi Tiết