Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Lĩnh Vực Hành Nghề

Bất Động Sản

Với hơn 15 luật sư về bất động sản và những chuyên gia khác trong 3 văn phòng, việc hành...
Read More

Các vụ việc dân sự

Khi cần luật sư về tố tụng dân sự, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi là những luật...
Read More
Legal Translation Practice - Phuoc & Partners

Dịch Thuật Văn Bản Pháp Lý

Phuoc & Partners có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ dịch thuật văn bản luật, dịch thuật...
Read More

Hàng Hải & Vận Tải Biển

Phuoc & Partners cung cấp dịch vụ toàn diện về ngành hàng hải và vận tải biển. Chúng tôi đặt...
Read More
Legal Training Practice - Phuoc & Partners

Huấn Luyện Pháp Luật

Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự cung cấp chương trình giáo dục và huấn luyện pháp luật toàn...
Read More

Lao Động và Việc Làm

Bộ phận Lao động và Việc làm tại Phuoc & Partners cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong việc...
Read More

Mua Bán & Sáp Nhập

Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây và những phát triển của các quy định pháp lý có liên quan...
Read More

Ngân Hàng

Phuoc & Partners thành lập Nhóm Tư vấn Ngân hàng vào năm 2006 chuyên cung cấp tư vấn pháp lý cho các ngân...
Read More

Quản Trị Doanh Nghiệp & Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó hội đồng quản trị...
Read More

Sở Hữu Trí Tuệ

Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Phuoc & Partners có kinh nghiệm về một loạt các...
Read More

Thu Hồi Nợ

Phuoc & Partners thực hiện các công việc pháp lý có liên quan đến thu hồi nợ thương mại và...
Read More

Thuế

Bộ phận Thuế của Phuoc & Partners tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến...
Read More

Tranh Tụng

20 luật sư tranh tụng của chúng tôi, một trong những đội ngũ luật sư ở nhiều lĩnh vực khác...
Read More

Trọng Tài Thương Mại

Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners được xây dựng từ khi công ty được thành lập...
Read More
In-House-Counsel

Tư Vấn Nội Bộ

Chúng tôi nhận thức được rằng một số khách hàng do quy mô và những hạn chế về mặt tài...
Read More

Đầu Tư Vào Việt Nam

Phước & Cộng sự, một trong những công ty luật lớn nhất tại Việt Nam, có kinh nghiệm chuyên sâu...
Read More