Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Lĩnh Vực Hành Nghề

Bất Động Sản

Với hơn 15 luật sư về bất động sản và những chuyên gia khác trong 03 văn phòng, việc hành...
Xem Chi Tiết

Các vụ việc dân sự

Khi cần luật sư về tố tụng dân sự, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi là những luật...
Xem Chi Tiết
Legal Translation Practice - Phuoc & Partners

Dịch Thuật Văn Bản Pháp Lý

Phuoc & Partners có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ dịch thuật văn bản luật, dịch thuật...
Xem Chi Tiết
Retainer Service

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Lĩnh vực Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở phí định kỳ thực hiện các dịch...
Xem Chi Tiết

Hàng Hải & Vận Tải Biển

Công ty Luật Phuoc & Partners cung cấp dịch vụ toàn diện về ngành hàng hải và vận tải biển....
Xem Chi Tiết
Legal Training Practice - Phuoc & Partners

Huấn Luyện Pháp Luật

Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự cung cấp chương trình giáo dục và huấn luyện, tư vấn pháp...
Xem Chi Tiết
Private Equity and Merger & Acquisition

Mua Bán & Sáp Nhập

Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây và những phát triển của các quy định pháp lý có liên quan...
Xem Chi Tiết

Ngân Hàng

Phuoc & Partners thành lập Nhóm Tư vấn Ngân hàng vào năm 2006 chuyên cung cấp tư vấn pháp lý cho các ngân...
Xem Chi Tiết

Quản Trị Doanh Nghiệp & Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó hội đồng quản trị...
Xem Chi Tiết

Thu Hồi Nợ

Phuoc & Partners được biết đến là một trong những công ty luật thu hồi nợ giỏi tại Việt Nam....
Xem Chi Tiết

Thuế

Bộ phận Thuế của Phuoc & Partners tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến...
Xem Chi Tiết

Tranh Tụng

20 luật sư tranh tụng của chúng tôi, một trong những đội ngũ luật sư ở nhiều lĩnh vực khác...
Xem Chi Tiết

Trọng Tài Thương Mại

Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners được xây dựng từ khi công ty được thành lập...
Xem Chi Tiết
In-House-Counsel

Tư Vấn Nội Bộ

Chúng tôi nhận thức được rằng một số khách hàng do quy mô và những hạn chế về mặt tài...
Xem Chi Tiết

Đầu Tư

Đầu tư vào Việt Nam Phước & Cộng sự, một trong những công ty luật lớn nhất tại Việt Nam,...
Xem Chi Tiết