Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Luật Phá sản 2014: những điểm mới

Bài viết của Luật sư Trần Thanh Tùng được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 29/12/2014.

***

Nếu Luật Doanh nghiệp dọn đường cho việc thành lập doanh nghiệp thì Luật Phá sản mở cửa cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Điểm mới đầu tiên của Luật Phá sản 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) là doanh nghiệp sẽ thuộc diện bị phá sản nếu không thanh toán được các khoản nợ trong thời hạn ba tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Luật Phá sản hiện hành không cho doanh nghiệp thời hạn ba tháng để thanh toán nợ mà chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản ngay khi doanh nghiệp không trả được nợ. Quy định mới khách quan hơn và khắc phục tình trạng lạm dụng quyền nộp đơn từ phía các chủ nợ.

Tuy nhiên, thay đổi mang tính cơ bản trong Luật Phá sản 2014 là trình tự phá sản doanh nghiệp. Theo Luật Phá sản hiện nay, trình tự phá sản doanh nghiệp như sau (i) nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản; (ii) phục hồi hoạt động kinh doanh; (iii) thanh lý tài sản và nợ nần và (iv) tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Như vậy, nếu không thanh lý được tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể phá sản. Để giải quyết tình trạng này, Luật Phá sản 2014 tuyên bố phá sản doanh nghiệp trước rồi mới thanh lý tài sản. Tuyên bố phá sản vừa giúp đối tác biết chính xác tình trạng của doanh nghiệp cũng như tính chất pháp lý của việc bán tài sản trong quá trình thanh lý. Nói khác đi, giờ đây phá sản trở thành quy trình diễn ra lâu dài chứ không phải là một thủ tục chỉ để chốt lại kết quả của việc thanh lý tài sản.

Với việc xem phá sản là một quy trình, luật cũng đã khai sinh một nghề nghiệp mới: nghề quản tài viên (là nghề kinh doanh có điều kiện). Quản tài viên là người quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp… trong quá trình phá sản. Quản tài viên sẽ là một nghề độc lập cũng như thừa phát lại, công chứng, luật sư hiện nay.

Hy vọng rằng với những thay đổi trên, Luật Phá sản sẽ góp phần hiệu quả giải phóng nguồn lực bị “chôn” trong các doanh nghiệp phá sản, tăng sự năng động của các yếu tố sản xuất.