Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Giải thưởng M&A (Mua bán & sáp nhập) – Phiên bản 2015

MA Today - Global Awards - 2015 - Results - Phuoc & Partners

MA Today – Global Awards – 2015 – Results – Phuoc & Partners

Phước & Các Cộng Sự rất tự hào khi một lần nữa được xuất hiện trong Giải thưởng nổi tiếng thế giới M&A (Mua bán & sáp nhập) – Phiên bản 2015.

Giải thưởng M&A hiện nay đang dần trở thành chương trình giải thưởng được mong đợi và hoàn thiện nhất với các phiếu bình chọn từ trên 163 quốc gia trên toàn thế giới. Hệ thống giải M&A được công nhận là giải thưởng duy nhất tôn vinh sự xuất sắc của các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Giải thưởng này không sử dụng quy trình bầu chọn thông thường. Họ sử dụng một quy trình rất chi tiết và toàn diện, chưa từng được sử dụng ở lĩnh vực này. Sau quá trình bỏ phiếu nghiêm ngặt với sự góp mặt của các ứng viên tự ứng cử và sự đề cử của các bên thứ ba.

Với mỗi hạng mục trao giải sẽ có một phương pháp độc quyền để phân tích và xếp hạng dựa trên các thành tựu trong nước và quốc tế của họ. Các doanh nghiệp lọt vào danh sách được chọn dựa trên một tập hợp các chỉ tiêu hết sức toàn diện.
Đánh giá giai đoạn:

Sau khi đã nhận tất cả các phiếu bầu, một ủy ban trọng tài độc lập sẽ xem xét lại các phiếu bầu trong mỗi hạng mục dựa trên:

  • Độ phức tạp của công việc;
  • Quy mô của công việc;
  • Công việc có được thực hiện nhanh chóng trong phạm vi ngân sách hay không; và
  • Có đột phá hay đổi mới được thực hiện hay không.

Các trọng tài được yêu cầu tập trung vào độ phức tạp và tầm quan trọng chiến lược của công việc.

Tóm lại, trong thời kỳ đầy khó khăn hiện nay, chương trình giải thưởng thường niên M&A đã cung cấp một chuẩn mực cho sự ưu tú cho các nhà lãnh đạo hàng đầu, những đội ngũ và tổ chức nổi danh nhất dựa trên các nguyên tắc đơn giản của tính trung thực, sự chính xác và am hiểu.

MA Today - Global Awards - 2015 - Results

MA Today – Global Awards – 2015 – Results

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng M&A (Mua bán & sáp nhập) – Phiên bản 2015, vui lòng bấm vào M&A (Merger & Acquisition)– Global awards – 2015 edition.