Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Minh bạch hóa thị trường bất động sản – vẫn là một giấc mơ xa

Một bài viết của Luật sư Đức Tùng có tiêu đề: “Minh bạch hóa thị trường bất động sản – vẫn là một giấc mơ xa, được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 05/08/2010.

Xem Chi Tiết