Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

International Public Procurement 2015

Mua Sắm Công Quốc Tế 2015| Phuoc & Partners

Phuoc & Partners rất vinh dự và tự hào được tiếp tục cập nhật chương nói về Việt Nam trong bộ sách “Mua Sắm Công Quốc Tế”, được xuất bản năm 2013 và tái xuất bản vào năm 2015 bởi Westlaw – một trong những dịch vụ nghiên cứu luật trực tuyến hàng đầu dành cho các luật sư và nhân viên pháp lý tại Mỹ hiện nay. Chương trong bộ sách nói về mua sắm công tại Việt Nam được tập trung nghiên cứu và cập nhật bởi các luật sư Nguyễn Gia Huy Chương  và Ngô Thị Diễm của công ty luật Phuoc & Partners nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi của pháp luật về mua sắm công của Việt Nam, cụ thể là những sửa đổi của Luật Đấu thầu 2013 so với Luật Đấu thầu 2005 cũng như các hướng dẫn thi hành có liên quan.

Đây là một bộ sách uy tín hàng đầu, cung cấp các hướng dẫn đầy đủ chi tiết và hữu ích dành cho luật sư hành nghề bao gồm những quy định, thủ tục, và các bước thực hiện để xử lý hiệu quả với những vấn đề về mua sắm công trên toàn thế giới tại những khu vực pháp lý lớn. Bộ sách được xem là một nguồn tài nguyên quan trọng và quý dành cho luật sư của những khách hàng chuyên kinh doanh xuyên biên giới. Bên cạnh đó, các bước liên quan đến các thủ tục mua sắm công từ việc cân nhắc ban đầu đối với sự cần thiết đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đến việc giao thầu thông qua hợp đồng cũng được bàn đến cụ thể. Tất cả được sắp xếp theo từng quốc gia, theo từng bước phân tích chỉ ra những điểm chính và các vấn đề không thể thiếu, và cũng bao gồm các nguyên tắc như sự cởi mở, trách nhiệm, mức độ bảo vệ môi trường, và hướng đến mục tiêu công bằng xã hội.