Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Mua Sắm Công Quốc Tế 2016

Mua Sắm Công Quốc Tế 2016

Trong năm 2016, Phuoc & Partners rất vui mừng và hân hạnh được liên tục trong nhiều năm liền có những đóng góp đáng kể cho một chương về Việt Nam trong Bộ sách “Mua sắm công quốc tế” xuất bản bởi Westlaw. Đây là một sự nỗ lực tích cực được ghi nhận và đánh giá cao bởi Trung tâm nghiên cứu pháp luật quốc tế (Center for International Legal Studies- CILS). Chương được đóng góp trong bộ sách được các luật sư hàng đầu tại Phuoc & Partners bao gồm luật sư Nguyễn Gia Huy Chương, luật sư Ngô Thị Diễm cùng nghiên cứu và cập nhật thành công các quy định pháp luật hiện hành về mua sắm công tại Việt Nam.

“Mua sắm công quốc tế: là một bộ sách uy tín hàng đầu và rất hữu ích hướng dẫn thực hành pháp lý thực tiễn bao gồm các quy định, thủ tục pháp lý và các bước thực hành hiệu quả giải quyết các vấn đề liên quan đến mua sắm công quốc tế. Bộ sách là một nguồn lực quan trọng cho các luật sư tìm kiếm khách hàng có kinh doanh qua biên giới. Mỗi chương sẽ xem xét các nguồn năng lực của quốc gia cho việc đấu thầu trong việc mua sắm công hàng hoá và dịch vụ. Bộ sách cũng tập trung thảo luận về các bước để tham gia vào các thủ tục đấu thầu từ việc xác định ban đầu về nhu cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các quyết định mua sắm. Được tổ chức theo quốc gia, từng bước phân tích nêu lên điểm quan trọng và những vấn đề không thế thiếu bao gồm các nguyên tắc như sự minh bạch, trách nhiệm, bảo vệ môi trường và đạt được mục tiêu công bằng xã hội.