Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Mức phí của chúng tôi

Thu Hồi Nợ - Mức phí của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều gói phí hợp lý cho những công việc lớn và sẽ thảo luận theo từng yêu cầu cá nhân. Không thể áp dụng một mức giá cho tất cả các trường hợp vì mỗi trường hợp phải được xử lý theo đặc điểm riêng của chúng.